Umeå Studentbostäder

Nybyggnad / 2015 –
Umeå / För Svenska studenthus

Området ligger intill Campus idrottsarena och IKSU och kommer att innehålla 280 studentlägenheter i 4 plan, samt ett café. Första lägenheterna skall vara inflyttningsklara under HT-2016.

Kvarteret består av två loftgångshus mot huvudgatan och fyra huskroppar mot en privat gård. Caféet är placerat i sydvästra hörnan av kvarteret och är tänkt att nyttjas av studenter, gymnasieelever och av besökare till idrottsarenan.

Tomtens skogskaraktär bevaras på gården och husens entréer nås via låga träbroar som passerar över mossa och blåbärsris.

Husen kommer att uppföras som volymelement i trä och därför har träet en framträdande roll i fasaderna.

Relaterade projekt