Organisation

Reflex Arkitekter AB leds av den interna styrelsen och den operativa verksamheten leds av några delägare. Samtliga delägare är aktiva i projekten. Projekten leds av uppdragsansvariga som i sin tur stöds av handläggare.

Reflex Arkitekter AB startades 1999 av Johan Linnros, Kjell Mejhert, Anders Nordlund och Maria Rudberg. 2012 lämnade Kjell Mejhert som partner och Anders Lindegren, Anna Wijkmark, Jenny Öberg, Lasse Eriksson och Marco Testa kom in som nya partners.

Styrelse:
Anders Lindegren (ordf.)
Marco Testa (VD)
Anders Nordlund
Anna Wijkmark
Elenita Borg (arbetstagarrepr.)
Jenny Öberg
Johan Linnros
Maria Rudberg

Företagsledning:

Operativ ledning:
Eva Sjölander (kontorschef)
Anders Lindegren – (CFO)
Marco Testa (VD)

Strategisk ledning:
Anders Nordlund
Anna Wijkmark
Jenny Öberg
Johan Linnros
Marco Testa
Maria Rudberg